top of page

הספר "שערי הלכה" הינו הכרך הראשון מתוך סדרה עתידית.

 

בספר זה הובאו הלכות פסוקות בעניינים הנחוצים לכל אדם להלכה ולמעשה, תוך שילוב מנהגי קהילות יהודי מרוקו ודרך פסיקת רבותינו.

כרך זה עוסק בהלכות השכמת הבוקר, טלית ותפילין, תפילות שחרית, מנחה וערבית, סדר הלילה, זמני היום בהלכה.

פרק נוסף בספר זה, עוסק בליבון ובירור נוסחאות התפילה שהיה נהוג בקרב הקהילות.

ספר זה הינו 'מדריך למתפלל', כאשר מטרתו לתת הדרכה מעשית והלכתית, הסבר וטעם למנהגים ולמצוות הקשורים לתפילה.

במקורות הובאו בקצרה ציוני המקורות המיועדים למי שחפץ לדעת את מקורות ההלכה, בשילוב תוספות, ביאורים והדעות השונות באות מוגדלת.

 

מועד אספקה: עד 7 ימי עסקים (כמפורט בתקנון).

שערי הלכה הלכות תפילה

45.00 ₪מחיר
 • פרטי המוצר

  הוצאה לאור מכון מורשת אבות
  שפה עברית
  כריכה קשה
  פורמט 25X17 ס"מ
  מס' עמודים

  624 עמ'

  צבע עמודים לבן

   

bottom of page