top of page

אודות

מכון "מורשת אבות" הוקם בשנת 2010, כמרכז לשימור תרבות ומורשת קהילות יהודי מרוקו.

 

המכון מתמחה בהוצאת ספרים מהודרים לשימור המורשת, והינו כבית היוצר הגדול בתחום זה, תוך הקפדה על ייצור וההדרה בסטנדרטים גבוהים, בחדשנות ובהנגשה.

 

ספרי המכון בהוצאתנו עד כה:

עטרת אבות 3 כרכים - מנהגי יהודי מרוקו.

שערי הלכה - סדרת הלכה, הכוללת הלכות פסוקות בעניינים הנחוצים לכל אדם להלכה ולמעשה.

סידור תפילה עטרת אבות השלם - סידור לימות החול, שבתות ומועדים ועוד, מקיף וחדשני בתחום.

 

בחנות זו ניתן לרכוש את מגוון המוצרים שיצאו לאור על ידי המכון, וכן מגוון שירותים, כמפורט בחלק מהמוצרים.

 

 

על הפרק: מחזורים לימים נוראים ולשלש רגלים, קינות לתשעה באב, חמישה חומשי תורה על פי מנהג יהודי מרוקו, השלמת סדרת שערי הלכה (כרכים: מועדים, שבת, מעגל החיים).

bottom of page