top of page

תקנון האתר

מבוא

 1. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין העושה שימוש באתר לבין האתר, החנות ובעלי המכון, לכל דבר ועניין. לכך, העושה שימוש באתר זה נדרש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

 2. החנות מורשת אבות (להלן: "החנות") הינה אתר אינטרנט (להלן: "האתר") המנהלת קטלוג וירטואלי, וחנות וירטואלית לרכישת מוצרים העוסקים בתרבות ומורשת יהדות מרוקו, של מכון 'מורשת אבות' (להלן:"המכון") ע.פ. 305009433 ומכונים נוספים, על ידי ציבור הגולשים בישראל, באמצעות השתתפות במכירות רגילות. האתר מציג לעיתים גם תחומי תוכן משתנים הקשורים בפעילות המכון.

 3. התקנון מנוסח בלשון זכר לנוחות בלבד, אך מתייחס לבני שני המינים.

 4. הגולש באתר ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר, כולל רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מצהיר ומתחייב בפעולתו כי הינו מודע לתקנון האתר, ומהווה הסכמה לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל תביעה ו/או טענה, במישרין או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם ו/או בעלי המכון. לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאיי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. שימוש - לרבות גלישה, הרשמה לאתר, השתתפות בכל מבצע או פעילות שתתנהל באתר, וכן רכישת מוצר או שירות המוצע באתר זה.

 5. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 שנים ומעלה, אשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל, ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי המורשים לרכישה באתר זה.

 6. תנאי מוקדם לביצוע הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה.

 7. המבצע רכישה באתר זה, מודע לכך כי החנות מוגדרת כ"עוסק פטור", שבעבור רכישתו תונפק קבלה בלבד ולא חשבונית מס.

 8. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות.

 9. מבצעים והנחות המוצעים באתר מעת לעת, מוגבלים לזמן, ורשאי המכון/בעלי החנות להפסיק את המבצע בכל עת וללא הודעה מראש.

 

רכישה רגילה

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:

 1. החנות תציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

 2. לאחר הוספת המוצרים המבוקשים ל"עגלת הקניות" ימשיך הקונה בעמוד "עגלת הקניות" ל"אישור קנייה" ושם ימלא את פרטיו המלאים ולאחר מכן יסתיים הליך הקנייה האינטרנטי.

 3. טרם ביצוע הזמנה באתר, יש לבצע רישום באתר, הדורש הזנת פרטים בסיסיים של המזמין. על המזמין למסור פרטים מהימנים ומדויקים. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 4. ייתכן ויחולו על מוצר שהוזמן לחו"ל מיסים, היטלים או תשלומים אחרים החלים במדינה אליה המוצר מסופק. תשלומים אלו יחולו על המזמין בלבד ויתווספו למחיר המוצר, והכול בהתאם לדינים הקיימים במדינה אליה המוצר מסופק.

 5. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמו, והרכישה תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, זיכויים וקופונים.

 6. בסיום ביצוע ההזמנה באתר יישלח למזמין דואר אלקטרוני בדבר ביצוע העסקה. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי לעסקה ולגבייה. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המזמין, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, יהווה אישור על קליטת ההזמנה.

 7. האתר מציג מגוון מוצרים לרכישה. הצגת מוצר באתר אין משמעה כי הינו מצוי במלאי וכי ניתן לספקו. במידה ולאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל במלאי וכי לא ניתן לספקו, יישלח למזמין דואר אלקטרוני המודיע על ביטול ההזמנה ללא חיוב.

 8. בסיום הרכישה ואישור התשלום בחנות, יקבל מבצע הפעולה הודעה לדואר האלקטרוני ו/או הודעת sms לטלפון בדבר אישור העסקה ופרטי המשלוח למעקב.

 9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה לדואר האלקטרוני ו/או הודעת sms לטלפון, לפיה יידרש ליצור קשר טלפוני עם החנות להסדרת אישור העסקה עם חברת האשראי. במידה ולא פעל מבצע הפעולה לאישור העסקה תוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה בדוא"ל או הודעת sms, המוקדם מביניהם, יראו החנות את העסקה כמבוטלת.

 

החלפת מוצר

 1. החלפת מוצר באמצעות קבלה תוך 14 ימים בלבד. החזר כספי יינתן כחוק תוך 3 ימי עסקים בלבד, ויינתן לפי אמצעי התשלום בו הלקוח שילם. בגין ביטול עסקה ינוכו 5% או 100 ₪ מערך העסקה לפי הנמוך מביניהם.

 2. זיכוי שיינתן בגין עסקה הינו אישי ולא ניתן להעברה או למכירה.

 3. החלפת פריט בשווי ערכו בעת ההחלפה.

 

ביטול הזמנה
 1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה  בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 להלן "החוק": http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations)

 2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.

 3. במקרה של ביטול העסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק. בנוסף, תיגבה מהלקוח עמלת האשראי בגין העסקה - אשר שולמה ע"י העסק לחברת האשראי.

 4. אם סופק המוצר ללקוח , חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל החנות עצמה בכתובת המופיעה באתר. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

 5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח, וזאת במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח.

 6. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

       6.1  נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

       6.2  במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

       6.3  אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

    7. הודעה על ביטול המכירה תימסר למבצע הפעולה בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

    8. במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

    9. החנות לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר , עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

*מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה: http://www.consumers.org.il/category/cases-for-no-annulment-rights

 

אספקת המוצרים

1.  החנות תדאג לאספקת המוצר שהוזמן באתר לכתובת כפי שהוקלדה על ידי הלקוח בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת ולאחר אישור של חברת האשראי על העסקה.

2.  החנות לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

     2.1  כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע.

     2.2  שביתה אצל החברות להובלת המוצרים.

3.  זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

4.  החנות תשתדל לטפל במשלוח המוצרים שהוזמנו בהקדם האפשרי. רוב ככל ההזמנות יטופלו בטווח של 1-2 ימי עסקים, לא כולל יום ההזמנה.

5.  לקוח שבחר בשירות "משלוח עד הבית", יבוצע המשלוח בנוסף לאמור בסעיף 4:

     5.1  ברוב ערי הארץ - עד 3 ימי עסקים.

     5.2  עיירות, קיבוצים, מועצות ויעדים חריגים - עד 4 ימי עסקים.

     5.3  אילת, ערבה ויישובי רמת הגולן - עד 5 ימי עסקים.

     5.4 מעבר לקו הירוק - לפי זמני כניסת חברת השליחויות לאותו מקום.

6.  לחילופין, לקוח שבחר באפשרות "איסוף עצמי", יתאם הגעה מראש, וההזמנה תטופל בטווח של עד 1-2 ימי עסקים, לא כולל יום ההזמנה. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח. נקודת איסוף עצמי: רח' רבי עקיבא 42, בני ברק.

7.  לחילופין, לקוח שבחר באפשרות משלוח באמצעות דואר ישראל (קיים בחלק מהמוצרים בלבד), בנוסף לאמור בסעיף 4 - הזמנתו תישלח ע"י דואר רשום, ותגיע לסניף הדואר הקרוב לביתו עד 14 ימי עסקים.

 

דמי משלוח

1.  מבצע הפעולה המעוניין לבחור בשירות משלוח עד הבית, הוא יעשה זאת בעמוד עגלת הקניות" שם ימצא מחיר ליד כל סוג משלוח, מחיר זה יתווסף לסכום הסופי לתשלום.

2.  דמי המשלוח לכל חלקי הארץ הינו 35 ש"ח, לחבילה של עד 10 ספרים, בשליח עד הבית שיבוצע ע"י חברת משלוחים.

3.  מעת לעת תופיע אפשרות משלוח "משלוח מיוחד", בעיקר בעת הדפסת ספר חדש מטעם המכון, בעלות 15 ש"ח. משלוח זה יבוצע על ידי שליח מיוחד מטעם החנות עד לאזור בו מתגורר הלקוח על פי הכתובת שציין בעת ההזמנה, כאשר נדרש הלקוח לרדת לאסוף את המוצרים מרכב השליח. בחלק מהמשלוחים, בעיקר באזורים מרוחקים ואזורי קצה, תבוצע המשלוח באמצעות 'דואר רשום' על ידי דואר ישראל, כשבמקרה של יתרת תשלום תספוג זאת החנות.

4.  במכירה בתשלומים רשאית החנות לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

5.  כרגע אין באפשרותנו לבצע שירות משלוח לחו"ל, ושירות זה ניתן בישראל בלבד.

 

פרטי הלקוח

1.  פרטי מבצע הפעולה יישמרו במאגרי הלקוחות של המכון ו/או החנות, ולא ייעשה בהם כל שימוש חיצוני שאינו קשור לפעילות המכון ו/או האתר.

2.  באישור התקנון בעת ביצוע עסקה, מבצע הפעולה מאשר בכך לקבל הודעות פרסומיות מפעם לפעם בדוא"ל ו/או בהודעת sms לטלפון על פעילות המכון. מבצע הפעולה שאינו מעוניין בכך - ישיב הודעה חוזרת, ובאחריותנו להסירו באופן מיידי.

 

שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות מידע על שימוש נכון במוצר ולפרטים ובירורים באשר לחנות ופעילותה, ניתן לפנות אל:

   -  טלפון: 0522228248

   -  דוא"ל: moreshetavott@gmail.com

 

כללי

1.  אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של החנות.

2.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

bottom of page