1032.png

אתר שומר שבת

גולש יקר!
אתר זה והחנות שבו מנוהלים על ידי שומרי שבת.
האתר אינו פעיל לרכישות החל מכחצי שעה לפני כניסת שבת, ועד כחצי שעה לאחר צאת השבת.

הזמנות ורכישות שיבוצעו ביום השבת לא יכובדו